www.blbina.cz - web plný srandy, zábavy, zábavných videi a žen

ROZDÍLY MEZI PSI A ?ENAMI
Publikováno: Pondělí, 13.08. 2007 - 00:03:03
Téma: Texty


   V ?em jsou stejní:
  
   1. Vypadají dob?e v ko?ichu.
   2. Nevypadají zpravidla dob?e v klobouku.
   3. Jsou schopni sníst kilo ?okolády na posezení.
   4. Nerozum?jí fotbalu.


V ?em jsou psi lep?í ne? ?eny:
  
   1. Rodi?e Va?eho psa Vás nikdy nenav?tíví.
   2. Pes Vám nikdy netelefonuje.
   3. Pes miluje, kdy? se Va?i p?átelé zastaví na skleni?ku.
   4. Pes neo?ekává, ?e mu zavoláte, kdy? se n?kde opozdíte.
   5. ?ím pozd?ji p?ijdete dom?, tím radostn?ji Vás pes vítá.
   6. Pes nenakupuje.
   7. Pes nemá zájem o kv?tiny, blahop?ání a ?perky.
   8. Pes není nikdy nespokojen se svým t?lem.
   9. Pes nedovolí, aby n?jaký ?asopis ?ídil jeho ?ivot.
   10. Pes Vás pova?uje za zábavného, kdy? máte ?pi?ku.
   11. Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí.
   12. Pes Vás nikdy nekritizuje.
   13. Pes nechce v?d?t o ka?dém psu, kterého jste kdy m?l.
   14. Na psa nemusíte nikdy ?ekat, je p?ipraven okam?it? jít ven.
   15. ?as, který pes stráví v koupeln?, je omezen na rychlé napití.
   16. Pes si nenosí sva?inu na Vá? pracovní st?l.
   17. Pes si nikdy nep?j?uje Va?e ko?ile.
   18. Pes Vám nevypne televizi, díváte-li se na fotbal.
   19. M??ete mít legáln? n?kolik ps?.
   20. Pes neumí mluvit.

V ?em jsou stejní:
  
   1. Vypadají dob?e v ko?ichu.
   2. Nevypadají zpravidla dob?e v klobouku.
   3. Jsou schopni sníst kilo ?okolády na posezení.
   4. Nerozum?jí fotbalu.
   5. Výborn? doká?ou p?edstírat, ?e rozum?jí ka?dému Va?emu slovu.
   6. Vy?adují drbat záda.
   7. Nem??eme jim sv??it platební kartu.
   8. Nikdy nem??ete v?d?t, co si skute?n? myslí.

V ?em jsou ?eny lep?í:
  
   1. Je spole?ensky akceptovatelné mít sexuální vztah se ?enou.
   2. ?eny vypadají dob?e ve svetru.
   3. ?adra ?eny, a?koli jsou jenom dv?, jsou mnohem zajímav?j?í.Tento článek si můžete přečíst na webu www.blbina.cz - web plný srandy, zábavy, zábavných videi a žen
http://www.blbina.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.blbina.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=197